Avocat Drept Civil

Drept Civil

Oferim servicii de consultanta, opinii legale in orice domeniu si mediere persoanelor juridice si persoanelor fizice, asistare si reprezentare in fata instantelor judiciare precum si a tuturor institutiilor de stat si particulare in vederea apararii intereselor clientilor noștri:

• consultanta juridica;
• actiuni si cereri in justitie de orice fel in concordanta cu noile modificari legislative;
• revendicare imobiliara si mobiliara;
• garantie pentru evictiune;
• simulatie;
• rezolutiunea si rezilierea contractelor;
• granituire;
• partaj judiciar;
• succesiuni;
• actiuni privind dreptul de servitute;
• raspundere civila delictuala si contractuala;
• actiuni in nulitatea actelor;
• actiuni in constatare si in anulare a actelor juridice;
• actiuni privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune;
• actiuni in pretentii;
• actiuni posesorii;
• uzucapiune;
• mostenire, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri;
• recuperari de creante;
• iesiri din indiviziune;
• contraventii;
• recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei;
• masuri asiguratorii;
• evacuari;
• exproprieri;
• executari silite;
• contestatii la executare;
• redactarea, modificarea, negocierea si incetarea contractelor civile
• tranzactii, redactare contracte de orice fel, alte cereri;
• legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti;
• asistenta si reprezentare in fata notarului public;
• negocieri;
• achizitii imobiliare;
• asistare si reprezentare in proceduri necontencioase.