Avocat Executare Silita

Executare Silita


Oferim servicii de consultanta, opinii legale in orice domeniu si mediere persoanelor juridice si persoanelor fizice, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare precum si a tuturor institutiilor de stat si particulare in vederea apararii intereselor clientilor nostri:

• Acordarea consultanţei de specialitate în materia executarii silite;
• Formularea contestaţiilor împotriva actelor in cadrul dosarului de executare silita;
• Reprezentarea societăţii sau a persoanei fizice în faţa executorului judecatoresc /instanţelor de judecată pentru susţinerea intereselor sale;
• Contestatii la executarea silita;
• Anularea actelor de executare;
• Susupendarea actelor de executare;
• Repunerea partilor in situatia anterioara inceperii executarii silite.